1. Mbrojtja e konfidencialitetit tuaj: CV-Shqip.com garanton se nuk e ndan informacionin tuaj me pale te treta per qellime marketingu.

Ne nuk perdorim mjete terheqese per qellime marketingu (“cookies”, “web beacons”, “single-pixel gifs”). Ne nuk ju dergojme komunikim te pakerkuar nga ju per qellime marketingu. Informacioni i llogarise eshte i mbrojtur me fjalekalim dhe I enkriptuar. Mbajeni fjalekalimin te fshehte dhe te sigurte. CV–Shqip.com nuk mbledh informacion nga personat nen moshen 14 vjec.

2. Te dhenat qe ne mbledhim: Ne mbledhim informacionin dhe adresat tuaja te email-it per qellime te tilla si postimi ne profilet perkatese ose dergimi i vetepublikimeve dhe konfirmimin e email-it. Do ti luteshim te gjithe anetareve te CV-Shqip qe te mos postonjne asnje informacion personal ne faqet tona te cilat ju doni t’i mbani private.

Log-et e serverave tane mbledhin te dhena standarde si cdo server tjeter per cdo faqe te sherbyer duke perfshire adresen tuaj IP, faqen URL, dhe kohen e stampimit. Log-et na ndihmojne per te dalluar problemet me server-in tone si dhe per te administruar faqen.

3. Te dhenat qe japim ne: Te gjitha informacionet e faqes tone jane mbledhur ne database-n tone, madje edhe pas “fshirjes”, dhe mund te arkivohen per arsye teknike. Log-et e server-it dhe te dhena te tjera mblidhen pafundesisht.

4. Arkivimi dhe shfaqja e informacioneve te CV-Shqip.com nga mekanizmat e kerkimit dhe faqe te tjera: Mekanizmat e kerkimit dhe faqe te tjera jo te lidhura me CV-Shqip duke perfshire archive.org, google.com, dhe groups.yahoo.com – arkivojne ose shfaqin informacionin e CV-Shqip.com

5. Rrethanat ne te cilat CV-Shqip.com mund te jape informacion: CV-Shqip.com mund te shperndaje informacion per perdoruesit e tij nese i kerkohet te veproje keshtu nga ligji ose nese nje shperndarje e tille eshte e domosdoshme per t’iu pergjigjur thirrjes ne gjyq, urdherit te gjykates, ose proceseve te tjera ligjore. CV-Shqip.com mund t’i jape informacion per perdoruesit e tij oficereve ose personave te tjere, me mirebesim se dhenia e nje informacioni te tille eshte e domosdoshme per te: forcuar Kushtet e Perdorimit; per t’iu pergjigjur pretendimeve qe ndonje postim ose permbajtje tjeter dhunon te drejtat e pales se trete; ose mbron te drejtat, pronen, ose sigurine personale te CV-Shqip.com, perdoruesve e tij ose publikun e pergjithshem.

6. Te drejtat dhe opinionet tuaja: Ne ju ftojme qe te jepni opinionin tuaj mbi kete politike ne forumin e CV-Shqip.com.

Ju keni te drejte qe ne cdo moment te kerkoni;
-          Aksesin ne te dhenat tuaja
-          Fshirjen ose korrigjimin e tyre