Dëshironi të rrisni shanset për punësim apo reklamoni shërbimet tuaja?
 
 ANTARËSOHU PRANË CV-SHQIP.COM 
 

_______________________________________________________________________________________
 
MENYRA 1: Plotësoni formularin duke klikuar butonin
 
 
MENYRA 2: Dërgoni të dhënat tuaja me email / telefon / kontakt direkt në zyrën tonë
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
Llogaria juaj që përfshin Profilin i cili do të krijohet nga ne dhe CV-në që ju do të na dërgoni qëndrojnë aktive gjatë një afati kohor të përcaktuar disa ditor ndërkohë që do të kontaktoheni me anë të emailit për informacion mbi kryerjen e pagesës dhe hapat e metejshëm.
 

 Të interesuarit për antarësimin dhe hapjen e një profili në faqen CV-Shqip.com duhet të plotësojnë formularin për të siguruar një informacion të saktë i cili do të krijojë përpara punëdhënësve një përshtypje paraprake jo vetëm për aspektin profesional të kandidatëve por edhe për aspekte të tjera që lidhen me atë cka punëkërkuesit paraqesin në të vërtetë në jetën e tyre reale. Këto të dhëna do të vendosen në faqen e profilit tuaj krahas CV-së së plotë profesionale. CV-Shqip është ndryshe nga çdo mënyrë kërkimi pune e deritanishme pasi i paraqet punëkërkuesit në një mënyrë shumë dimensionale tek firmat, bizneset apo kompanitë e ndryshme. Të punosh në një ambient pune shpeshherë nuk është vetëm profesionalizëm por lidhet ngushtë edhe me aspektin njerëzor të gjithësecilit.
 
*Gjithsesi personat qe nuk kane shume informacion per profilin e tyre do te ndihmohen nga ana e stafit tone te kualifikuar per te krijuar nje profil sa me te pranueshem per punedhenesin apo marresin e sherbimeve.